Calcium (chlorure de) dihydraté / glucose monohydraté / magnésium (chlorure de) hexahydraté / sodium (chlorure de) / sodium (lactate de) anhydre